Sandomierski Park "Piszczele"

01

Na terenie parku organizowane są: imprezy o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym, spotkania plenerowe, imprezy rekreacyjne , imprezy sportowo-rekreacyjne z udziałem młodzieży szkolnej, pikniki, okolicznościowe spotkania przy ognisku, przedsięwzięcia związane z ekologią , tzw. zielone lekcje itp., harcerskie harce , obozy letnie, plenery malarskie. Sandomierski Park "Piszczele" jest jednocześnie tzw. bazą wypadową służącą realizacji programu merytorycznego sandomierskich szkół oraz planowanych przedsięwzięć związanych z kalendarzem imprez MOSiR.

Na terenie Parku funkcjonują:

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO - EDUKACYJNA

Na  drewnianych tabliczkach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umieścił informacje dotyczące występujących w parku naturalnych obiektów - głównie drzew i krzewów, oraz przyrody nieożywionej. Oprócz nazw zawarte zostały też krótkie zwięzłe informacje, dotyczące opisywanych obiektów.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na różne ciekawe gatunki drzew oraz naturalne elementy przyrodnicze, które można spotkać w obrębie "Parku Piszczele". Ścieżka prezentuje relacje pomiędzy różnorodnymi naturalnymi elementami środowiska i ich wpływie na życie mieszkańców. Wskazuje możliwości dobrej koegzystencji mieszkańców oraz flory i fauny w obrębie miasta.

Ul dla „pszczoły murarki”, który powstał z zagospodarowanego pnia drzewa. Pszczoła Murarka to tzw. pszczoła samotnica, nie tworzy rojów, nie żądli. Każdy osobnik żyje samodzielnie. Skutecznie zapyla rośliny w promieniu 300m.

PLAC ZABAW DLA DZIECI
Które mogą skorzystać z profesjonalnych urządzeń rekreacyjnych, placu , otoczonego ławeczkami do siedzenia., dzięki czemu są pod stałą opieką rodziców.

ALEJA SZACHOWA,
Ciekawostka dla zwiedzających są to figury szachowe wykonane z piaskowca o wysokości 70 cm i wadze ok. 300 kg. Są one replikami dwunastowiecznych oryginalnych szachów znajdujących się w sandomierskim muzeum. Legenda głosi, że grała w nie Królowa Jadwiga.

SZACHOWNICA DO GRY PLENEROWEJ
Szachownica wyłożona z kostki brukowej /15m x 15m/ rozgrywane są turnieje szachowe. Klub szachowy organizuje turnieje szachowe wykorzystując również plenerową szachownicę jako miejsce do gry w „żywe szachy”.

ALTANA PRZY ŹRÓDEŁKU
Wybijające źródełko stanowi atrakcją dla mieszkańców i turystów, niewątpliwą atrakcją jest piękny krajobraz parku, zróżnicowane położenie a przede wszystkim tzw. „Piszczelówka”, ktorą można oglądać przebywając w przygotowanej do tego celu altanie w środku której przepływa źródełko.

STOK DO JAZDY NA NARTACH Z WYCIĄGIEM NARCIARSKIM
Funkcjonuje w okresie zimowym. Stwarza on możliwość rozpoczęcia i doskonalenia jazdy na nartach na stoku o dł. 60m. Na bazie wyciągu organizowane są również gry, konkursy i zabawy na śniegu.

KRĄG OGNISKOWY
Stacjonarne grille: mieszkańcy oraz turyści mogą korzystać z tych urządzeń po zgłoszeniu administratorowi. Krąg ogniskowy nie zadaszony, administrator nie zapewnia drewna na ognisko oraz węgla drzewnego na grilla.

krąg ogniskowy

MALOWNICZE ŚCIEŻKI SPACEROWE
Trasy spacerowe usytuowane na terenie parku służą wypoczynkowi, rekreacji oraz organizacji rożnych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjno-sportowym – cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

Zdjęcia parku:

Zdjęcia parku Piszczele
Zdjęcia parku Piszczele
Zdjęcia parku Piszczele
Zdjęcia parku Piszczele
Zdjęcia parku Piszczele
Zdjęcia parku Piszczele
Zdjęcia parku Piszczele
Zdjęcia parku Piszczele
Kliknij i zobacz pozostałe zdjęcia..

Regulaminy do pobrania: Sandomierskiego Parku "Piszczele".

Regulamin korzystania z KRĘGU OGNISKOWEGO: Sandomierski Park "Piszczele"