Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa MOSiR Sandomierz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa www.mosir.sandomierz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano aktualizacji strony www:

1) ujednolicone tytuły na podstronach (nagłówki),

2) ujednolicona kolejność / struktura nagłówków,

3) do każdego linku jest ikona (po prawej stronie) informująca o linku w tym miejscu,

4) e-maile i numery telefonów zostały podlinkowane,

5) linki i zdjęcia, galerie na stronie zostały zaktualizowane o opis alternatywny,

6) na stronie został dodany pasek narzędziowy, pozwalający na użycie trybu domyślnego na stronie, trybu nocnego, trybu mocnego kontrastu, a także zmiany widoku (na pełny ekran i "ograniczony"/"standardowy) i zmiany rozmiaru czcionki,

7) kod strony został wyeliminowany ze zbędnego kodu html,

8) strona została zoptymalizowana pod kątem szybkości działania,

9) na podstronach dzielonych została uwypuklona nawigacja,

10) aktualizacji / zmianie został poddany kod witryny - do zgodności z WCAG 2.1.

Treści niedostępne
- Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
- Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia
Dokumenty opublikowane przed 20 października 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Słodownik
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.: 790 780 923

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 790 780 923

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
    al. Solidarności 77
    00-090 Warszawa
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna
I. Biuro MOSiR znajduje się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek Stadionu posiada windę dla osób na wózkach inwalidzkich
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w budynku stadionu na wprost wejścia głównego.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru budynku stadionu
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parking
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
7. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

II. Budynek – Pływalnia Kryta „Błękitna Fala” ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz

Obiekt Pływalni Krytej przy ul. Zielnej 7 w Sandomierzu,

zostaje wyłączony z użytkowania, w związku z zaplanowaną przebudową i kompleksową modernizacją obiektu.

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, przez pochylnię.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek posiada windy – dla osób na wózkach inwalidzkich.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu pływalni.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

W bieżącym roku pozyskano dofinansowanie na kompleksową przebudowę Pływalni Krytej

wraz z założeniami dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

III. Budynek - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Patkowskiego, 27-600 Sandomierz
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości wyposażone w wykładzinę antypoślizgową.
Budynek nie posiada windy.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w pomieszczenia po prawej stronie przy wejściu głównym do obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu obiektu.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest dostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

IV. Budynek - Bulwar im. M. Piłsudskiego nad Wisłą w Sandomierzu
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne poprzez specjalistyczną windę obsługującą niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu budynku.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Bezpośredni przy budynku nie ma wyznaczonego parkingu.
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

V. Budynek - Centrum Rekreacji (Siłownia) ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku nie zapewnia swobodnego dostępu przez osoby niepełnosprawne
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiada windy
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu obiektu.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

VI. Budynek –Szalet ul. Podwale Górne, 27-600 Sandomierz
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się budynku.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.