Hala Widowiskowo - Sportowa

Zdjęcie z zewnątrzHala sportowa z zewnątrzZdjęcie hali sportowo-widowiskowej

Umożliwia uprawianie sportu i prowadzenie zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Dysponuje boiskiem wielofunkcyjnym do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę. Obiekt posiada 400 miejsc siedzących, jest wyposażony w system monitoringu, nagłośnienie stacjonarne oraz w podstawowe urządzenia do realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji. W obiekcie odbywają się również zawody i turnieje sportowe oraz imprezy kulturalne i rekreacyjne skierowane do jak najszerszych grup społecznych głównie dzieci i młodzieży. W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzysta na podstawie porozumienia młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.

Regulamin: Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej