Centrum Rekreacji

Siłownia rekreacyjna

Siłownia Rekreacyjna przy ulicy. Portowej 24 to idealne miejsce do modelowania sylwetki oraz poprawy wydolności , wytrzymałości. Przestronna sala treningowa do ćwiczeń siłowo-wzmacniających przeznaczona jest zarówno dla Pań i Panów. Wyposażona w profesjonalny sprzęt marki ARETE SPORT, Master Sport ( zastosowaniem pasów gwarantują cichą i płynną pracę urządzeń), wolne ciężary oraz maszyny aerobowe . Siłownia dysponuje około 25 stanowiskami do wykonywania różnorodnych ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe. Bieżnie, steppery, rowerki spinningowe, wioślarze, pozwalających na wykonywanie treningów o charakterze wytrzymałościowym, wydolnościowym i redukującym tkankę tłuszczową. Wśród dostępnego sprzętu każdy znajdzie coś dla siebie.

Godziny otwarcia siłowni:

Siłownia czynna:

 poniedziałek -  piątek godz. 9:00 – 20:00, ostatnie wejście na siłownie obowiązuje do godziny 19-tej.

 

Zdjęcia siłowni:

Zdjęcia siłowni
Zdjęcia siłowni
Zdjęcia siłowni
Zdjęcia siłowni
Zdjęcia siłowni
Zdjęcia siłowni
Zdjęcia siłowni
Zdjęcia siłowni
Kliknij i zobacz pozostałe zdjęcia..

Regulamin:

I. Postanowienia ogólne:

 1. Siłownia zlokalizowana w przy ul. Portowej 24a jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
 2. Siłownia jest czynna w dniach: Poniedziałek- Piątek 9.00 - 21.00, Ostatnie wejście na siłownie obowiązuje do godziny 20 tej.
 3. Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania przekazanymi przez osobę pełniącą dyżur na siłowni.
 4. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu i instrukcji korzystania z jej urządzeń przekazanej przez osobę pełniącą dyżur na siłowni.
 5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   informuję, że:

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z obiektu.
  4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.
 6. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych, mogą być usuwane z siłowni.
 7. W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.
 8. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 9. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
 10. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach i regulaminie siłowni.

II. Zasady korzystania z siłowni:

 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze siłowni lub kierownikowi obiektu lub innej upoważnionej osobie.
 2. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu w którym zostały one ustawione.
 3. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych i wprowadzania innych regulacji , które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
 4. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 5. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

III. Odpłatność za korzystanie:

 1. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika przed korzystaniem z siłowni

IV. Odpowiedzialność i kary:

 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.