Ciąg Pieszo - Rowerowy

Zdjęcie ciąg parkuCiąg pieszo-rowerowy na zdjęciuCiąg pieszo-rowerowy w Parku Piszczele

unia

Ciąg pieszo-rowerowy powstał w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Ciąg pieszo-rowerowy stanowią: ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Krakowskiej - Podwale Dolne – Tatarska oraz ciąg pieszo-­rowerowy od ulicy Podwale Dolne do Parku Piszczele.

Na trasie ciągu pieszo-rowerowego zbudowane są obiekty i urządzenia służące do zaspakajania potrzeb społecznych w zakresie rekreacji, organizacji i upowszechniania kultury oraz rozwoju turystyki.

Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego:

Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego
Kliknij i zobacz pozostałe zdjęcia..