Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

1Zdjęcie bulwaru3

Zdjęcie przystani wodnej

Przystań wodna z dofinansowaniem unijnym


Wypożyczalnia sprzętu w okresie wakacyjnym czynna codziennie.

Kasa w godz. 10.00-17.00

Przystań w godz. 10.00-18.00

Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu, Oś Priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.

Na bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego zbudowane są obiekty i urządzenia służące do zaspakajania potrzeb społecznych w zakresie rekreacji, organizacji i upowszechniania kultury oraz rozwoju turystyki.

Na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego znajduje się: budynek sportów wodnych, plac zabaw, różnorodny sprzęt pływający i ratowniczy oraz wypożyczalnia rowerów.

Zdjęcia bulwaru:

Zdjęcia bulwaru
Zdjęcia bulwaru
Zdjęcia bulwaru
Zdjęcia bulwaru
Zdjęcia bulwaru
Zdjęcia bulwaru
Zdjęcia bulwaru
Zdjęcia bulwaru
Kliknij i zobacz pozostałe zdjęcia..

Zasady najmu miejsc cumowniczych w sezonach wodniackich w porcie przystani wodnej Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Sandomierzu.

Zasady najmu miejsc cumowniczych

Zgłoszenie armatora

Regulaminy do pobrania:

Wypożyczalnia rowerów  http://sandk.pl/