MOSiR na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej MOSiRu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu

Klauzula

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów i wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa oraz ochrona mienia.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
 3. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Koseły 3 a, 27-600 Sandomierz., tel: 790 780 923 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 5. Monitoring wizyjny wprowadzono na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 6. Systemem monitoringu objęte są następujące obiekty i obszary:
  • Pływalnia kryta ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz
  • Stadion ul. Romana Koseły 3 a, 27-600 Sandomierz
  • Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
  • Park Piszczele
  • Ciągi pieszo-rowerowe: ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Krakowskiej - Podwale Dolne – Tatarska oraz ciąg pieszo-­rowerowy od ulicy Podwale Dolne do Parku Piszczele.
  • Hala Sportowa ul. Patkowskiego 2 a, 27-600 Sandomierz
  • Kompleks rekreacyjny przy ul. Żółkiewskiego
  • Centrum Rekreacji
  • Park Osiedlowy przy ul. K.K. Baczyńskiego
 7. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, oraz pomieszczeń socjalnych.
 8. Pomieszczenia i teren monitorowany zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków (tabliczek), zawierających wymagane prawem informacje.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu podlega zniszczeniu po upływie:
  • Pływalnia kryta – 14 dni
  • Stadion – 7 dni
  • Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego – 14 dni
  • Park Piszczele – 21 dni
  • Ciągi pieszo-rowerowe – 21 dni
  • Hala Sportowa – 14 dni
  • Kompleks rekreacyjny – 16 dni
  • Centrum Rekreacji – 30 dni
  • Park Osiedlowy przy ul. K.K. Baczyńskiego – 7dni
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł ważne, zapewniające bezpieczeństwo danych umowy powierzenia przetwarzania.
 12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 13. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(C) 1994 - 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sandomierz | realizacja medox.pl | Polityka cookies